Een toegewijde account manager

Hij of zij zal u bijstaan bij al uw vragen over het Belgische systeem van gezondheidsverzekering. Invaliditeit, zwangerschap, buitenlandse missies, ...

Inschrijven van nieuwkomers

Onze experten zullen uw personeelsleden persoonlijk begeleiden en ervoor zorgen dat ze wettelijk in orde zijn met hun verplichte gezondheidsverzekering. Bijkomende verzekeringen als tandverzekering, hospitalisatieverzekering of andere medische verzekeringen zijn optioneel.

Welcome to Belgium presentaties

Tijdens deze groepsessies zullen uw personeelsleden of klanten informatie krijgen over de werking van de Belgische sociale zekerheid: wat moeten ze doen als ze naar de dokter gaan, of als ze gehospitaliseerd worden, bij de tandarts, ... Hoe krijgen ze hun terugbetaling? Enzovoort...

Interne raadplegingen

Wij komen langs op de werkvloer voor medewerkers die zich wensen in te schrijven of die vragen hebben betreffende gezondheidsverzekeringen in België of over hun eigen dossier. Onze aanwezigheid wordt samen bepaald en vastgelegd afhankelijk van de noden van uw onderneming.

Specifiek brievenbus

Er kan een brievenbus bij u geïnstalleerd worden opdat uw medewerkers hun doktersbriefjes daar kunnen indienen. Deze wordt dan eenmaal per week geledigd.

Contract zaakaanbrenger

Wij bieden contracten aan voor degenen die wensen zaakaanbrenger te worden. Dit betekent dat u het nodige doet om ons volledige dossiers van een nieuwe inschrijvingen te bezorgen. U wordt dan vergoed voor ieder actief nieuw dossier.

Delen op sociale media